Адміністративні справи

Щодня ви взаємодієте з різними органами державної влади й місцевого самоврядування. Наприклад, вам потрібно отримати дозвіл на будівництво, оформити земельну ділянку, отримати соціальну допомогу, перерахувати пенсію тощо. У процесі такої взаємодії часто трапляються конфліктні ситуації, тому що суб’єкти владних повноважень неналежно виконують свої обов’язки, а їхні рішення, дії чи бездіяльність можуть завдати вам шкоди.

Тобто рано чи пізно але кожна особа зіштовхується з протиправністю дій державного органу чи органу місцевого самоврядування.

От саме для захисту таких порушених прав від посягань держави і був прийнятий Кодекс адміністративного судочинства України та створені адміністративні суди в України.

Отже адміністративне судочинство створено саме з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів як фізичних осіб так і юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа).

Відповідно вказані адміністративні спори розглядають адміністративні суди.

В адвокатському бюро «Романа Сацика» є спеціалісти, які займаються захистом порушених прав з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наші спеціалісти надають консультації з усіх питань, які виникають під час вирішення даної категорії справ. Також ми готуємо, за необхідності, відповідні позовні заяви до суду, збираємо докази, а також здійснюємо їх подальше супроводження в суді. Переважна більшість спорів щодо захисту порушеного права власності відбувається саме через суд.

Категорії адміністративних спорів

Адміністративні спори можна умовно поділити на дві категорії.

1. За зверненням до суб’єкта владних повноважень (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа), найбільш розповсюджена

До цієї категорії можна віднести спори:

2. За зверненням суб’єкта владних повноважень

До цієї категорії можна віднести спори:

Слід зауважити, що наведений перелік захисту порушених прав не є вичерпним, та можуть здійснюватися і у інші способи, які не суперечать законам, правам та інтересам інших осіб й моральним засадам суспільства. Вибір способу захисту порушеного права у кожному випадку індивідуальний і залежить від характеру порушення та дієвого способу для його відновлення.

У більшості випадків в адміністративних справах суд стає на сторону громадянина або юридичної особи, тому шанси на успіх завжди є!

Строки для звернення до суду

Під час звернення до адміністративного суду необхідно враховувати строк, протягом якого особа або орган може звернутися до суду. Питання дотримання строку звернення до адміністративного суду є досить важливим, оскільки його пропуск, без поважних причин, нівелює подальші витрати на збирання доказів та подання майбутнього позову.

За загальним правилом, звернутися до суду з адміністративним позовом можна протягом 6 місяців з дня, коли особа дізналася, або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Перебіг строку на звернення до адміністративного суду починається від дня виникнення права на адміністративний позов, тобто, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Проте, в адміністративному судочинстві, є певні особливості щодо строку звернення до суду. Розберемо їх детальніше.

 1. Для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних повноважень право на пред’явлення визначених законом вимог. Наприклад це може бути позов пенсійного фонду про стягнення надміру сплачених виплат або позов податкової про стягнення заборгованості за податками.
 2. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється також тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
 3. Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень не було прийнято та (або) вручено суб’єктом владних повноважень позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня звернення позивача до суб’єкта владних повноважень із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень. Наприклад платник податків звернувся до податкового органу вищого рівня з скаргою на прийняте податковим органом рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.
 4. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк (частина п’ята статті 122 КАС України). Наприклад це спори пов’язані з конкурсом на публічну службу, звільнення з публічної служби, оскарження доган під час проходження публічної служби, або навіть після звільнення оскарження розміру здійснених виплат або зарахування стажу.

Підсумовуючи, слід звернути увагу на те, що до адміністративних справ належать також спори пов’язані з:

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Хто має право звернутися до суду?

Кожна фізична чи юридична особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси.

До якого адміністративного суду звертатись?

Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.

Позови до фізичної особи або до юридичних осіб пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або місцезнаходженням.

Адвокатське бюро «Романа Сацика» в разі наявності альтернативної підсудності рекомендує власним клієнтам за можливості уникати подання адміністративного позову саме до Київського окружного адміністративного суду. Ліквідація окружного адміністративного суду міста Києва спричинила велике навантаження Київського окружного адміністративного суду, як наслідок реєстрація позовних заяв відбувається з великою затримкою, а розгляд справ здійснюється взагалі через 1–1,5 роки, а то і більше.

Хто має право звертатися до адміністративного суду?

Кожна фізична чи юридична особа має право в порядку, встановленому КАС України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Який сплачується судовий збір?

 • За подання позову майнового характеру, який подано суб’єктом владних повноважень, юридичною особою — судовий збір сплачується у розмірі 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028,00 грн) і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (30 280,00 грн).
 • За подання позову майнового характеру, який подано фізичною особою або фізичною особою — підприємцем — судовий збір сплачується у розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 211,20 грн) та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (15 140,00 грн).
 • За подання позову немайнового характеру, який подано суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем — судовий збір сплачується у розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 • За подання позову немайнового характеру, який подано фізичною особою — судовий збір сплачується 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 211,20 грн).

Які документи подаються з позовною заявою?

 • Копію паспорта та РНОКПП
 • Копія оскаржуваного рішення
 • Копію доказів на обґрунтування позовних вимог
 • Довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача, у випадку, якщо позов подано представником
 • Докази сплати судового збору
 • Копія позовної заяви з додатками для відповідача (відповідачів)

Скільки часу розглядається адміністративна справа в суді?

Загальний строк розгляду адміністративної справи становить:

 • тридцять днів з дня початку розгляду справи по суті;
 • шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі в порядку загального провадження.

Але на практиці не завжди так виходить. Наприклад в місті Києві Київській окружний адміністративний суд настільки завантажений, що справа може бути розглянута через декілька років.

Інші обласні суди в Україні менш завантажені, але з досвіду, дуже рідко дотримується двохмісячний або місячний строк розгляду справи. Це може бути пов’язано з хворобою судді, клопотаннями іншої стони про відкладення, відсутність доказів повідомлення сторони у справі про розгляд справи у визначений строк, не розгляд справи у визначений час у зв’язку з повітряною тривогою тощо.

Скільки коштує подання позову?

Визначення вартості подання позову в кожному випадку індивідуальне і залежить від складності справи, часу витраченого на дослідження матеріалів, зібрання доказів, визначення правової позиції, пошук судової практики. Не можна порівнювати позов до пенсійного фонду з приводу нарахування та виплати пенсії з справою про оскарження рішення органу місцевого самоврядування або Антимонопольного комітету України.

Чи можна подати позов онлайн?

Так, самостійно зареєструвавшись в системі «Електронний суд» на сайті: https://id.court.gov.ua/, або звернувшись до адвоката.

Потрібна термінова допомога адвоката?