Стягнення штрафних санкцій за договором

Важливою частиною будь-якого договору є відповідальність за порушення його умов у вигляді штрафних санкцій. Якщо контрагент з яких-небуть підстав не виконає умови договору штрафні санкції дадуть змогу компенсувати понесені збитки іншій стороні. Окрім того санкції, передбачені договором слугують стимулом добросовісності контрагента в договірних відносинах.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Чинним законодавством передбачені наступні види штрафних санкцій
  2. Відшкодування збитків
  3. 3% річних та інфляційне збільшення
  4. Судовий збір
  5. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Чинним законодавством передбачені наступні види штрафних санкцій

Неустойка — одночасно штрафна санкція та вид забезпечення виконання зобов’язання. Визначення поняття «неустойка» в Цивільному та Господарському кодексах України дещо відрізняються.

Так, частиною 1 ст. 549 ЦКУ встановлено, що неустойка (штраф, пеня) це грошова сума чи інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов’язання.

Види неустойки

  1. Штраф — це неустойка, яка обчислюється у процентах від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.
  2. Пеня — це неустойка, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення виконання.

В той же час відповідно до частини 1 ст. 230 ГКУ — штрафні господарські санкції визначаються у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити при порушенні, невиконанні або неналежному виконанні господарського зобов’язання.

З цього приводу висловив позицію Вищий господарський суд України в п. 48 Листа № 01-8/211: «Оскільки ГК України не містить визначень неустойки, штрафу та пені, які сплачуються у разі невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання, слід виходити із визначень, наведених у ЦК України».

Слід зазначити, що неустойку можна стягнути, навіть якщо це прямо не передбачено умовами договору. Виключенням є випадки, коли сторонами недотримано письмової форми договору.

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 231 ГКУ законом щодо окремих видів зобов’язань може бути визначено розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається — це так звана «позадоговірна неустойка».

Особливості застосування штрафних санкцій

Відшкодування збитків

Це також один з видів господарських санкцій (регламентується ст. 22 ЦКУ і гл. 25 ГКУ).

До складу збитків, які підлягають відшкодуванню особою, що порушила господарське зобов’язання відносяться:

Збитки мають бути обов’язково відшкодовані, не залежно від того, чи погоджено це в договорі. Правочин який виключає чи обмежує відшкодування збитків є нікчемним.

Збитки відшкодовуються в частині, не покритій штрафними санкціями, однак договором чи законом можуть бути передбачені і виключення.

Отже, сторони в договорі можуть передбачити особливі правила стягнення збитків за наявності неустойки.

3% річних та інфляційне збільшення

Так, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення (так звані інфляційні), а також 3% річних (так звані річні) від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором чи законом (ч. 2 ст. 625 ЦКУ).

Інфляційні та річні можуть стягуватись:

Слід зауважити з практики, що суди дотримуються позиції, що інфляційні та річні не є штрафною санкцією, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів за весь час прострочення в їх сплаті.

Судовий збір

Судовий збір при застосуванні штрафної санкції вираховується із суми позову, оскільки санкція є похідною вимогою від основної вимоги про стягнення боргу.

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Як порахувати штрафні санкції?

Завдяки сучасним технологіям в мережі інтернет є безліч сервісів, які зможуть провести відповідні калькуляції. Якщо ж у Вас недовіра до такого способу, то обрахунок можна здійснити самостійно.

Який строк позовної давності на застосування штрафних санкцій?

За загальним правилом застосовується позовна давність 1 рік.

Який строк нарахування пені?

6 місяців.

Чи обмежується строком застосування 625 ЦК?

Ні, 625 ЦК застосовується на весь термін боргу.

Чи може бути застосовано штраф та пеня одночасно?

Лише в господарському процесі.

Чи можна накласти штрафні санкції непередбачені договором?

Ні, не можна.

Чи можна збільшити розмір санкцій в договорі?

Так, можна.

Чи перевіряє суд розрахунки штрафних санкцій при розгляді справи?

Обов’язково, остаточний розмір суми буде вказано в судовому рішенні.

Потрібна термінова допомога адвоката?