Адвокат по виконавчому провадженню. Оскарження постанов та дій бездіяльності виконавців виконавчих проваджень

Виконавче провадження — це виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку. Варто зазначити, що сторони виконавчого провадження не завжди згодні з винесеним постановами, або ж не завжди вважають їх правомірними. Саме в таких випадках і потрібно оскаржувати дії бездіяльність та постанови виконавців.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Оскарження дій бездіяльності та постанов виконавців
  2. Процес оскарження дій бездіяльності та постанов виконавців
  3. Хто може оскаржувати постанову, дії або бездіяльність виконавця
  4. Куди звертатись з скаргою на дії або бездіяльність та постанови виконавців
  5. Судове оскарження
  6. Під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність виконавців розглядаються
  7. Наша судова практика
  8. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Оскарження дій бездіяльності та постанов виконавців

Дія — здійснення посадовою особою своїх обов’язків у межах наданих чинним законодавством повноважень чи всупереч їм.

Бездіяльність — це пасивна поведінка посадової особи, яка виражається у формі невчинення дії (дій), яку вона зобов’язана була вчинити.

Варто зазначити, що оскарження дій, бездіяльності та постанов виконавців може знадобитися у багатьох життєвих ситуаціях, кожній людині, яка зіткнулася із застосуванням заходів примусового виконання рішень.

Розглядаючи позицію дії та бездіяльності, ми можемо говорити про те, що дії та бездіяльність можуть впливати на кінцевий результат або на швидкість виконання рішення.

Припустимо, що виконавець виніс незаконну постанову. В результаті чого заходи примусового виконання рішень, що застосовуються до особи, застосовуються не правомірно або не правильно.

Що ж до бездіяльності ситуація може бути наступною: виконавча служба не виконує рішення суду, або зволікає з його виконанням , що порушує право стягувача.

Також присутній елемент оскарження постанов виконавців, цей метод застосовується у тому разі, якщо боржник виявляє незгоду з постановою.

Саме для наведених вище ситуацій і необхідне оскарження дій, бездіяльності та постанов виконавців.

Процес оскарження дій бездіяльності та постанов виконавців

Згідно статті 82 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії, або бездіяльність виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.

Боржник має право оскаржувати постанову, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби або приватного виконавця виключно в судовому порядку.

Хто може оскаржувати постанову, дії або бездіяльність виконавця

Сторони виконавчого провадження: боржник та стягувач.

Куди звертатись з скаргою на дії або бездіяльність та постанови виконавців

Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця подається начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

Скарга розглядається у 10-денний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка в 10-денний строк може бути оскаржена через суд.

Також ви маєте право звернутися безпосередньо до Міністерства юстиції України з відповідною заявою про перевірку дій державного або приватного виконавця.

Якщо ж предметом оскарження є постанова про відкладення провадження виконавчих дій — строк для подання скарги становить 3 дні.

Відповідно до ст. 449 ЦПК у випадку пропущення строку з настання поважних причин, він підлягає поновленню, але все ж таки не варто зволікати та допускати пропущення строків на звернення.

Якщо ж предметом оскарження є постанови державної виконавчої служби, що стосуються стягнення виконавчого збору, витрат, штрафів, або інші неправомірні дії чи бездіяльність — звертатися зі скаргою варто в рамках адміністративного судочинства. Строк на оскарження становить — 10 днів.

Судове оскарження

Дії чи бездіяльність виконавця, або іншої посадової особи державної виконавчої служби, щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ, а іншими учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, — до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Дії чи бездіяльність державного виконавця, або іншої посадової особи державної виконавчої служби, щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб) можуть бути оскаржені до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Чи платиться судовий збір при оскарженні постанови та дій бездіяльності виконавців

За подання скарг на рішення, дії, або бездіяльність виконавця до суду, який видав виконавчий документ, судовий збір не сплачується.

Під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність виконавців розглядаються

Наша судова практика

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Хто може оскаржити дії чи бездіяльність виконавців?

Сторони виконавчого провадження: боржник та стягувач.

В чому суть оскарження дій чи бездіяльності виконавця?

Варто зазначити , що оскарження дій бездіяльності та постанов виконавців може знадобитися у багатьох життєвих ситуаціях, наприклад: якщо ви вважаєте, що винесена постанова виконавцем не законна.

Як подати скаргу начальнику відділу ДВС?

Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця подається начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

В який термін начальник ДВС розглядає скаргу?

Скарга розглядається у 10-денний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка в 10-денний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду.

Що бере суд до уваги?

Зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та норму закону, яку порушено; викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги.

Чи платиться судовий збір при подачі скарги?

За подання скарг на рішення, дії, або бездіяльність виконавця до суду, який видав виконавчий документ, судовий збір не сплачується.

Потрібна термінова допомога адвоката?