Досудове врегулювання спорів

Досудове врегулювання спорів — це комплекс заходів, спрямованих на вирішення спору між сторонами без звернення до суду.

Основна його суть полягає у вирішенні конфліктів мирним шляхом.

Відразу хочемо зазначити, що наше бюро в першу чергу намагається врегулювати будь-які спори в досудовому порядку, з метою економії часу та коштів наших клієнтів. Ми цінуємо нашу репутацію та завжди прагнемо щоб клієнт отримав швидкий та бажаний результат і залишився задоволений від наданих йому юридичних послуг.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Типи досудового врегулювання спорів
  2. Переваги досудового врегулювання спорів
  3. В яких випадках застосовують досудове врегулювання спорів?
  4. Способи досудового врегулювання спорів
  5. Позиція держави у досудовому врегулюванні спорів
  6. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Типи досудового врегулювання спорів

Існує два основних типи досудового врегулювання спорів:

  1. переговори — сторони спору спілкуються безпосередньо, щоб знайти взаємне рішення;
  2. альтернативне вирішення спорів (медіація та ін.) — сторони спору залучають нейтральну третю сторону поглянути на ситуацію з іншого боку та отримати пораду, як знайти рішення.

Переваги досудового врегулювання спорів

В яких випадках застосовують досудове врегулювання спорів?

Досудове врегулювання спорів може бути застосовано до будь-якого типу спору, включаючи:

Способи досудового врегулювання спорів

В Україні існують різні способи досудового врегулювання спорів:

Позиція держави у досудовому врегулюванні спорів

Законодавство України заохочує досудове врегулювання спорів.

Стаття 16 Цивільного процесуального кодексу України зобов’язує сторони вживати заходів для досудового врегулювання спору.

Стаття 111 Сімейного кодексу України наголошує, що суд може вживати заходів щодо примирення сторін, якщо це не суперечить їх інтересам.

Така позиція прослідковується і в інших галузях законодавства.

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Що таке досудове врегулювання спорів?

Досудове врегулювання спорів — це комплекс заходів, спрямованих на вирішення спору між сторонами без звернення до суду.

Яка суть досудового врегулювання спорів?

Суть полягає у вирішенні конфліктів мирним шляхом.

Типи досудового врегулювання спорів?

Існує два основних типи досудового врегулювання спорів:

  • переговори — сторони спору спілкуються безпосередньо, щоб знайти взаємно прийнятне рішення;
  • альтернативне вирішення спорів — сторони спору залучають нейтральну третю сторону, щоб допомогти їм знайти рішення.

Що таке медіація?

Медіація — це позасудовий спосіб вирішення спору за допомогою нейтрального посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити комунікацію.

Що таке претензія?

Претензія — це письмовий документ, в якому особа (претендент) викладає свої вимоги до іншої особи (боржника) з приводу порушення її прав та законних інтересів.

Що таке третейський суд?

Третейський суд — це недержавний незалежний орган, який утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України «Про третейські суди» для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Яка позиція держави та закону у досудовому врегулюванні спорів?

Законодавство України заохочує досудове врегулювання спорів.

Чому варто співпрацювати з професіоналом?

Адвокат по досудовим питаннях виступає медіатором. Медіація вважається найпоширенішим методом мирного вирішення спорів за участю незацікавленого посередника. У його завдання входить налагодження комунікації між двома сторонами і глибокий аналіз ситуації, що склалася. Він пропонує кілька варіантів вирішення проблеми. Та допомагає віднайти гармонійне рішення.

Які є ризики під час застосування досудового врегулювання конфліктів?

Відсутність гарантії успіху: не завжди можливо знайти компромісне рішення, яке б задовольнило всі сторони.

Необхідність переговорів: досудове врегулювання спору може потребувати значних зусиль та часу для проведення переговорів.

Потрібна термінова допомога адвоката?