Вашу квартиру залили сусіди. Що робити і куди звертатися?

На сьогодні, питання залиття квартири як ніколи актуальне. Велика кількість квартир, наразі, залишилися без постійного догляду. У цьому матеріалі адвокат Роман Сацик знайомить з порядком відшкодування витрат, пов’язаних із залиттям квартири, а також відповідає на часті питання по даній темі.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Які першочергові дії при залитті?
  2. Якщо сусіди не йдуть на контакт?
  3. Куди подавати позов?
  4. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Які першочергові дії при залитті?

Що робити і куди звертатися якщо квартиру залили сусіди

Що робити і куди звертатися якщо квартиру залили сусіди

Перше, що потрібно зробити — зафіксувати факт такого залиття. Для цього, слід звернутися до балансоутримувача будинку. Тобто, до ОСББ чи житлово-експлуатаційної контори. Відповідна комісія складає акт про залиття квартири, вказує його причини, перелік пошкоджених речей, характер затоплення, завдану шкоду та обсяг необхідного ремонту.

При складанні акту мають бути присутні представники як квартири, яка була залита, так і квартири з якої відбулося залиття. Форма акту встановлена Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року №76 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05#Text.

В акті повинно бути зазначено:

Написаний документ зобов’язані підписати всі учасники, які оглянули квартиру, а керуючий компанії ставить печатку. Потерпілий і винуватець залиття має право вносити письмові примітки в Акт на свій розсуд.

Спробувати вирішити питання відшкодування збитків шляхом досудового врегулювання.

Що повинно бути зазначено в акті

Що повинно бути зазначено в акті

Якщо сусіди не йдуть на контакт?

Необхідно звернутися до експерта або відповідної експертної установи та провести експертне дослідження, за результатами якого буде визначено причини затоплення, розмір завданих збитків. Крім цього, експерт підготує кошторис ремонтно-відновлювальних робіт та звіт, в якому визначить вартість таких робіт, оцінить вартість пошкодженого майна.

Експертний висновок потрібен для подальшого долучення до позовної заяви.

Які документи необхідні для здійснення експертизи

Якщо від залиття постраждали меблі, техніка, то потрібно здійснити товарознавчу експертизу. У випадку, якщо потрібно терміново зробити ремонт, зберігайте всі чеки, квитанції, довідки, товарні накладні, які будуть документальним підтвердженням витрат на ремонтні роботи.

Крім цього, зберігайте акт виконаних робіт та квитанції за таку роботу, організації, яка усувала наслідки залиття. Якщо внаслідок залиття, особливо це стосується гарячого водопостачання, у вас виникли проблеми із здоров’ям (наприклад, опіки) — обов’язково зверніться до лікаря. Після огляду візьміть, власне, довідку про огляд, рекомендації лікаря щодо лікування. При цьому, не забудьте зберігати чеки за придбання ліків. Основне, у лікарні потрібно зафіксувати, що саме затоплення квартири стало причиною погіршення стану здоров’я.

Відповідно ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, яка спричинена протизаконними діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також дії, які здійснили пошкодження майна відшкодовується повністю особою, яка їх зробила. У випадку затоплення оселі, шкоду може нанести сусід або ОСББ (якщо сусід зможе довести, що потоп відбувся, наприклад, через пошкодження даху або несправний стояк).

Що робити якщо винуватець залиття — неповнолітній?

Діти, віком до 14 років, не несуть відповідальність за таку шкоду. Відповідати будуть їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, навчальні та інші виховні заклади. Якщо ж залиття здійснила особа від 14 до 18 років, то вона несе відповідальність за спричинені збитки на загальній основі.

Залиття з вини орендарів

Якщо вашу квартиру залив не власник, а орендарситуація більш проблематична. Відносити між орендодавцем та орендарем фіксуються у відповідному договорі оренди. Якщо в такому договорі відсутній пункт про таку ситуацію, то відшкодовувати збитки буде власник квартири.

Куди подавати позов?

За загальним правилом, позов до фізичної особи пред’являється в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом.

Крім того, позов про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичних або юридичних осіб, може пред’являтися за місцем заподіяння шкоди.

Подання позову

Подання позову

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Чи можна зафіксувати залиття самостійно?

Ви маєте право зробити фото — та відеофіксацію залиття. Проте, акт залиття, складений комісією балансоутримувача, є обов’язковим у разі відшкодування шкоди в судовому порядку.

Якщо сусіди відшкодували завдану шкоду, як це оформити?

Для уникнення будь-яких непорозумінь у подальшому, факт передачі коштів має бути зафіксований письмово, бажано в присутності свідків. Інколи, для уникнення будь-яких непорозумінь у подальшому, учасники такого конфлікту посвідчують договір про компенсацію збитків у нотаріуса.

Який розмір майнового відшкодування?

Якщо ви здійснюєте стягнення шкоди, завданої у результаті залиття квартири у судовому порядку, до позовних вимог можливо віднести: власне, розмір завданих збитків (матеріальну та моральну шкоду), витрати на правову допомогу (якщо Ви уклали договір з адвокатом) та судовий збір.

Якщо після набрання рішенням законної сили сусіди не платять?

У такому випадку слід звертатися до органів державної виконавчої служби. Проте, до суми витрат, які підлягають відшкодуванню, додається ще 10% виконавчого збору.

Які є ризики не отримати майнове відшкодування за залиття квартири?

Слід пам’ятати, що лише повне та правильне складання всіх необхідних документів дасть можливість отримати компенсацію за шкоду, завдану залиттям. У випадку відсутності документів або ж допущення помилок при їх складанні, таке відшкодування буде неможливим.

Чи є у АБ «Романа Сацика» практика ведення судових справ з приводу залиття?

Так, ми виступаємо як на стороні позивача, так і на стороні відповідача в даній категорії справ.

Для прикладу, посилання на рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102107554

Потрібна термінова допомога адвоката?