Адвокат з розірвання договорів

В договірних відносинах у будь-якій сфері інколи виникає необхідність припинити дію договору. Найпростіший варіант, коли сторони погодили в договорі порядок його розірвання та дійшли взаємної згоди, коли виникла така необхідність. В такому випадку сторонам договору достатньо підписати додаткову угоду про його розірвання, в якій погодити, що з моменту набрання законної сили цієї угоди сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами та обов’язками.

Така угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та є невід’ємною частиною договору. Кожна сторона залишає собі один оригінальний примірник такої угоди. Якщо розривається договір оренди, то разом з такою угодою є обов’язковим підписання акту приймання-передачі (повернення) орендованого майна.

Однак, на практиці зазвичай сторони не можуть дійти згоди щодо розірвання договору. Так, за загальним правилом розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не врегульовано договором чи законом (ст. 651 ЦКУ).

Здебільшого, укладений договір припиняється його виконанням і має виконуватися відповідно до умов, погоджених при його укладенні. Розірвання договору (або зміна його положень) має місце також при порушенні однією із сторін договірного зобов’язання (ст. 611 ЦКУ).

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Шляхи розірвання угоди без досягнення згоди
  2. Щодо односторонньої відмови
  3. Порядок розірвання договору
  4. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Шляхи розірвання угоди без досягнення згоди

Отже, без досягнення згоди про розірвання договору є такі шляхи:

При розірванні угоди важливим є наявність істотного порушення другою стороною умов договору. Наприклад у нас є позитивна практика розірвання договорів купівлі-продажу земельної ділянки, коли покупець не оплатив ціну договору у повному обсязі, чим істотно порушив його умови. Таким чином, договір судом розірвано та зобов’язано державного реєстратора внести в реєстр зміни шляхом виключення покупця, як власника та реєстрацію права власності за попереднім власником.

Слід зауважити, що по кожній справі суд встановлює характер порушення умов договору, виходячи із конкретних обставин, щоб визнати порушення договору істотним слід співставити розмір завданої шкоди та обсяг того блага, що могло бути одержано стороною у разі належного виконання договірного зобов’язання контрагентом.

Є і інші підстави для розірвання договору, наприклад позичкодавець може вимагати розірвання договору позички і повернення йому речі, якщо у зв’язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому (ч. 2 ст. 834 ЦКУ).

Щодо односторонньої відмови

Це може бути правовим наслідком порушення договору та зумовлюватись видом самого договору, наприклад договору доручення, коли і повірений і довіритель можуть відмовитись від нього.

Підставою для розірвання договору може бути і істотна зміна обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору. Істотною вважається зміна обставин настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. За цієї підстави договір може бути розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Якщо ж згоди у цьому випадку не досягнуто, то спір підлягає вирішенню у судовому порядку за наявності одночасно таких умов:

Отже, як бачимо розірвання кожного виду договорів має свої особливості та потребує аналізу в залежності від ситуації.

Порядок розірвання договору

Розірвання договору можливе:

  1. у досудовому порядку — шляхом погодження процедури розірвання між учасниками угоди або із залученням третьої незалежної сторони;
  2. судовий порядок — шлях розірвання за умови неможливості мирного вирішення спору.

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Що таке договір?

Договір розглядається як зобов’язальне правовідношення, яке виникає внаслідок укладення договору (хоча ще є переддоговірні та постдоговірні відносини).

Чи може сторона відмовитись розривати договір?

Так, тому сторона ініціатор розірвання в даній ситуації вимушена здійснювати цю процедуру в судовому порядку.

Чи можна розірвати договір усно?

Розривання договору здійснюється у порядку відповідному до його укладення, однак наша порада укладати договори та їх розривання виключно у письмовій формі.

Як краще вирішити спір?

Найкращий вихід це досудове регулювання, однак якщо сторони не можуть знайти спільної мови, то на допомогу їм приходить суд.

Чи можна оформити процедуру без участі заявника?

Так, можна надіслати копії документів електронними засобами зв’язку, зробити безготівкову оплату, договір з адвокатом підписати електронним цифровим підписом. Решту — зробимо ми.

Чи можна оформити процедуру самостійно?

Так, але при самостійному складенні позову слід дотриматись процесуальні вимоги. Також документи додані до заяви мають бути належним чином засвідчені (має стояти ваше ПІБ, підпис, дата та напис «згідно з оригіналом»).

Чи можна подати заяву онлайн?

Так, самостійно — зареєструвавшись в системі «Електронний суд» на сайті: https://id.court.gov.ua/, або звернувшись до адвоката.

Як довго суди розглядають такі справи?

В середньому такі судові процеси тривають до 6 місяців. Однак, інколи ці терміни продовжуються, це в свою чергу пов’язано з відпустками суддів, перебуванням їх на лікарняному, а також з великою кількістю справ у судах.

Потрібна термінова допомога адвоката?