Визнання заповіту недійсним

Хоча б раз у житті у людини виникає питання спадкування. Спадкування може відбуватись за законом чи за заповітом. Заповіт являє собою останню волю спадкодавця та набуває юридичного значення після його смерті.

Зміст

Згорнути Розгорнути
 1. Як оскаржити заповіт?
 2. Місце та вартість подання позову
 3. Документи для подання позову
 4. Розгляд справи без вашої участі
 5. У яких випадках необхідна допомога адвоката?
 6. Строки набрання чинності рішення суду
 7. Наша судова практика
 8. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Як оскаржити заповіт?

Заповіт можливо визнати в судовому порядку недійсним. При цьому позовна заява про визнання заповіту недійсним повинна бути поданою особою, чиї права та інтереси порушуються заповітом. Такою особою може бути спадкоємець, який успадковував би майно за відсутності заповіту.

Перша підстава

Першою і основною причиною такого оскарження може бути невідповідність волі спадкодавця. Така невідповідність може бути виражена складанням заповіту в момент, коли особа-спадкодавець не усвідомлювала значення своїх дій.

При цьому, обов’язковим елементом такого оскарження є призначення посмертної судово-психіатричної експертизи. Висновок такої експертизи є вагомим доказом в справі, проте оцінюється на рівні з іншими доказами. Важливим для призначення та ведення цієї справи є показання свідків, які постійно спілкувались з заповідачем, а тому можуть підтвердити прояви його поведінки, обставини дня складення заповіту та інше.

Також потрібно витребувати з закладів охорони здоров’я медичні картки заповідача, інформацію про перебування останнього на обліку у нарколога чи психіатра.

Всі вищеперераховані відомості будуть оцінюватись експертом на предмет можливості усвідомлення своїх дій в момент складення заповіту.

Між тим, підставою для визнання правочину недійсним може бути лише абсолютна неспроможність особи в момент вчинення правочину розуміти значення своїх дій та (або) керувати ними. Зазначена правова позиція викладена в постановах Верховного Суду України № 6-1531цс16 від 28 вересня 2016 року, № 6-9цс12 від 29 лютого 2012 року.

Друга підстава

Другою підставою для визнання заповіту недійсним є його складення під психологічним чи фізичним тиском та насиллям, що застосовувалось до спадкодавця. В більшості випадків жертвами такого насилля є літні люди, яких шахраї змушують скласти заповіт на їхню підставну особу.

В даній категорії справ досить визначальну роль має оперативність проведених юридичних дій, оскільки, отримавши свідоцтво про право на спадщину, нерухоме майно спадкодавця одразу ж продається, після чого шахраї зникають з коштами.

Третя підстава

Третьою підставою оскарження заповіту є недотримання його форми. Закон встановлює обов’язкову письмову форму для заповіту. Документ можна написати від руки. Головне, щоб нотаріус посвідчив його і вніс інформацію до Спадкового реєстру. Особлива увага приділяється вказівці на дату і місце складання документа, а також на підпис спадкодавця.

Сумніви в справжності підпису є підставою для проведення почеркознавчої експертизи. Адже за загальним правилом людина повинна підписати заповіт особисто.

Але є виняток: якщо через хворобу спадкодавець не може самостійно підписати документ, це робить інша людина у присутності двох свідків. У такому випадку в заповіті вказуються причини, за яких спадкодавець не міг підписати заповіт самостійно.

До речі, питання здоров’я спадкодавця заслуговує на окрему увагу. У цьому контексті мають значення такі особливості:

Позов про визнання заповіту недійсним може бути подано протягом трьох років з моменту, коли особа дізналась про порушення своїх прав.

Зверніть увагу! Згідно з ч. 4 ст. 1254 ЦК якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 225 і 231 ЦК України. Виключенням є ті випадки, коли заповіт визнається недійсним на підставі наявності певних дефектів волі (при складанні заповіту дієздатною фізичною особою, яка у цей момент вчинення заповіту не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними або ж вчинила заповіт під впливом насильства).

По суті, правило закріплене в ч. 4 ст. 1254 ЦК України орієнтоване на обмеження випадків відновлення чинності попереднього заповіту, коли заповіт — оспорюваний. Про це свідчить використання словосполучення «визнаний недійсним». Звичайно ж, у цьому контексті необхідно з’ясувати чи може нікчемність заповіту відновлювати попередній заповіт.

Адвокатське бюро «Романа Сацика» допомагає своїм клієнтам захищати їхнє право на спадкування.

Наші адвокати консультують, правильно та обґрунтовано складають позовну заяву про визнання заповіту недійсним. Крім цього, наші адвокати представляють інтереси клієнтів у суді!

Місце та вартість подання позову про визнання заповіту недійсним у 2023 році

Позовна заява про визнання заповіту недійсним подається до районного суду за місцем відкриття спадщини.

Під час подання заяви про визнання заповіту недійсним сплачується судовий збір у розмірі 0,4 відсотка від встановленого на 1 січня календарного року подання заяви (у 2023 році — 1073,60 грн). Судовий збір не сплачується, якщо ви звільнені з його сплати на підставі Закону про «Судовий збір» (наприклад, інваліди 1–2 групи).

При складанні позову мають дотримуватись вимог Цивільного процесуального кодексу, а саме статей 175, 177 ЦПК України.

Документи для подання позову про визнання заповіту недійсним

До позовної заяви про визнання заповіту недійсним слід додати такі документи:

 1. копія паспорту із відміткою про реєстрацію, та ідентифікаційного коду;
 2. копію свідоцтва про смерть заповідача;
 3. копію свідоцтва про народження;
 4. копію свідоцтва про укладення шлюбу чи інший документ (у разі відмінного від заповідача прізвища);
 5. інші докази, якими обґрунтовано позовні вимоги;
 6. клопотання про витребування спадкової справи;
 7. квитанцію про сплату судового збору.

Документи до позову мають бути належним чином засвідчені та, зокрема, повинні містити:

Розгляд справи без вашої участі

Як у позові, так і під час розгляду справи ви можете вказати, що хочете, щоб справа розглядалася без вашої участі. Це ваше право. Однак, така категорія судових справ є досить складною і потребує юридичної грамотності позивача.

У яких випадках при поданні позову про визнання заповіту недійсним необхідна допомога адвоката?

Практично у всіх випадках, якщо ви не хочете даремно витрачати час і гроші. Оскільки неправильне оформлення позову та документів до нього може призвести до залишення судом позовної заяви без руху, а іноді й до відмови у відкритті провадження. При цьому судовий збір вам не повернуть.

Строки набрання чинності рішення суду

Після ухвалення рішення судом, воно може бути отримане з позначкою про набрання законної сили після закінчення 30 днів, якщо інша сторона не подала апеляційну скаргу.

Наша судова практика

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Коли виникає право на спадщину?

Право на спадкування виникає в день відкриття спадщини, тобто в день смерті особи або в день, з якого вона оголошується померлою.

Хто має право оскаржити заповіт?

Відповідно до ч. 2 ст. 1257 Цивільного кодексу України, за позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Такими особами можуть бути:

 • спадкоємці з обов’язковою часткою у відповідності до вимог статті 1241 ЦКУ;
 • спадкоємці за законом, які у разі відсутності заповіту отримали б у спадок майно;
 • спадкоємці за іншим заповітом (у разі складання спадкодавцем декількох заповітів);
 • особа, на користь якої було зроблено заповідальне розпорядження.

Скільки коштує подання позову про визнання заповіту недійсним?

Подання позову про  у нашому адвокатському бюро коштує від 5000 грн (підготовка позову).

Чи можна якось організувати судовий процес без моєї участі?

Так, можна надіслати копії документів електронними засобами зв’язку, зробити безготівкову оплату, договір з адвокатом підписати електронним цифровим підписом. Решту — зробимо ми.

Якщо заповіт складено на юридичну особу, він дійсний?

Відповідно до ч. 2 ст. 1222 Цивільного кодексу України, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

На практиці, нам часто доводиться бачити заповіти на різні фермерські господарства, за якими відбувається спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Клієнти приходять на консультацію, коли знаходять після смерті заповідача такі заповіти, хибно вважаючи, що вони недійсні. Ми з’ясовуємо питання дієздатності заповідача на момент посвідчення заповіту, вивчаємо інші аргументи та доводи клієнта. Відповідно, роз’яснюємо які є загальноприйняті підстави для оскарження заповіту.

Якщо заповіт складається у присутності свідків, які до них вимоги?

Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Свідками не можуть бути:

 • нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;
 • спадкоємці за заповітом;
 • члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
 • особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

Якщо у заповіті допущено технічну помилку чи можна вважати його недійсним?

Практика Верховного Суду України показує, що технічні помилки (описки) у заповіті не впливають на його дійсність, не свідчать про порушення його форми та порядку посвідчення.

Чи є в АБ «Романа Сацика» практика ведення справ про визнання заповіту недійсним?

Так, таких справ було багато. У судовій справі представляли інтереси відповідача, на ім’я якого було складено заповіт. У результаті, рішення було негативним для позивача — заповіт не було визнано недійсним. Деталі цієї справи у нашій судовій практиці за посиланням вище.

Потрібна термінова допомога адвоката?