Стягнення додаткових витрат на дитину

У випадку розірвання шлюбу чи окремого проживання батьків, той з батьків, з ким не проживає дитина, зобов’язаний брати участь у вихованні та утриманні дитини.

Право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини закріплений в Конвенції про права дитини. Кожна держава, що ратифікувала даний документ, бере на себе зобов’язання щодо забезпечення реалізації даних норм.

За забезпечення вищевказаного права відповідають батьки або інші особи, що їх заміняють. Зазначені положення відповідають не тільки законодавчим нормам України, а й моральним цінностям українського суспільства.

Сімейним законодавством України зафіксовано обов’язок батька та матері фінансового утримувати дитину до її вісімнадцятиліття, а також з 18 років та до досягнення нею 23 років в разі навчання та необхідності такої допомоги.

Крім того, частиною 1 статті 185 Сімейного кодексу України визначено обов’язок батьків брати участь у додаткових витратах на дитину, окрім сплати аліментів. Такі додаткові витрати повинні виникати внаслідок істотних обставин, до яких можна віднести розвиток здібностей дитини, її захворювання, каліцтво тощо. Свого роду, додаткові витрати – це додаткові аліменти, що стягуються з батьків за особливих обставин розвитку їхнього чада.

Отже, законом гарантовано право дитини на достатній життєвий рівень та визначено обов’язок батьків забезпечити дитині гідні умови життя, в тому числі фінансово. При цьому, законодавець не обмежує обов’язок батьків утримувати дитину лише сплатою аліментів, а й зобов’язує брати участь в додаткових витратах на дитину.

Ціна послуг юриста по стягненню додаткових витрат на дитину

Адвокат по стягненню додаткових витрат на дитину

Ціни

Консультація (1 год) 500 грн
Вивчення матеріалів справи, підготовка тактики захисту клієнта от 1000 грн
Адвокатський запрос от 500 грн
Підготовка та складання позовної заяви от 1500 грн
Підготовка та складання апеляційної скарги на судове рішення от 1500 грн
Підготовка та складання касаційної скарги на судове рішення от 1500 грн
Відкликання, заперечення проти апеляційної, касаційної скарги от 1000 грн
Клопотання (вартість кожного клопотання, заяви) от 500 грн
Подання інтересів Клієнта (у суді, органах/установах) от 1500 грн
Відшкодування фактичних витрат на судовий збір Окремо

Виграні справи по стягненню додаткових витрат на дитину

Відмова в стягненні аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання

В даній справі клієнт АБ «Романа Сацика» отримав позовну заяву від колишньої дружини, яка просить стягнути аліменти на утримання... Read More

Визнання дії старшого державного виконавця неправомірними

В даній справі за скаргою АБ « Романа Сацика» визнано дії старшого державного виконавця неправомірними та зобов’язано видати довідку-розрахунок... Read More

Скасування довідки-розрахунку заборгованності з аліментів

В даній справі за скаргою АБ « Романа Сацика» визнано дії старшого державного виконавця неправомірними та скасовано довідку-розрахунок заборгованості... Read More

Відповідальність за прострочення сплати аліментів у вигляді неустойки не розповсюджуються на аліменти на утримання одного з подружжя

🔘До Адвокатського Бюро «Романа Сацика» звернувся Клієнт та повідомив, що за рішенням Бориспільського міськрайонного суду від 2016 року з... Read More

Скасування заочного рішення про стягнення аліментів

В даній справі на користь клієнтки стягувались аліменти на утримання двох дітей, однак згодом колишній чоловік подав аналогічний позов... Read More

Примусове стягнення аліментів с батька дитини

Якщо батько добровільно не надає матеріальної допомоги на утримання дитини незалежно від того розірвано шлюб чи ні, то варто... Read More

Стягнення аліментів з колишнього чоловіка на утримання матері до досягнення дитиною 3-х років

Якщо сімейне життя не склалося та подружжя розриває шлюб, коли дитині ще не виповнилось 3х років, а мати перебуває... Read More

Збільшення розміру аліментів у судовому порядку

Особа, яка отримує аліменти на утримання дитини на підставі рішення суду, має право в судовому порядку змінити розмір аліментів... Read More

Особливі обставини, що потребують сплати додаткових витрат на дитину

Такі обставини можуть мати позитивний та негативний характер. До негативних необхідно віднести обставини, які зумовлені певними захворюваннями чи інвалідністю, внаслідок чого батькам необхідні додаткові кошти на здоров’я дитини та забезпечення її нормального існування. Позитивні обставини перш за все зумовлені талантами та здібностями дитини, розвиток яких потребує певних фінансових вкладень на репетиторів, вчителів, певного інвентаря. Як приклад, можна навести ситуацію, коли у дитини є схильність до певного виду спорту, що вимагає додаткових матеріальних витрат на спортивний інвентар, гурток. Відповідно до правової позиції, висловленої в постанові Верховного Суду від 04.12.2019 у справі № 320/383/19 (провадження № 61-18284св19).

Доказами, що підтверджують наявність особливих обставин, що спричинили додаткові витрати на дитину є висновки лікарів, характеристики вчителів, експертів, котрі вказають на наявність здібностей, талантів, чи необхідність лікування, відпочинку, особливого догляду. Важливо також показати понесення цих витрат, тобто надати квитанції, що підтверджують придбання спеціальних інструментів, призначених для розвитку здібностей людини (наприклад, музичного інструменту або спортивного спорядження тощо), квитанції про витрати на навчання дитини у платному навчальному закладі, на заняття у музичних, мистецьких або спортивних закладах, на додаткові заняття, висновки медико-соціальної експертної комісії, довідки медичних закладів та інші документи, що підтверджують відповідний стан здоров`я дитини (хвороба, каліцтво), і свідчать про необхідність додаткових витрат на лікування (на придбання ліків, спеціальний медичний догляд, санаторно-курортне лікування тощо).

Верховний Суд зазначає, що оцінка таких обставин та віднесення їх до особливих здійснюється судом, і вони є в кожному випадку індивідуальними (постанова Верховного Суду від 14.01.2019 у справі № 751/4312/16-ц).

На практиці колегія суддів Львівського апеляційного суду в рішенні від 18.02.2020 року у справі № 466/667/19 (провадження № 22-ц/811/2901/19) вказала, що додаткових витрат на дитину можна віднести витрати на оздоровлення дитини в дитячому таборі та на морі, якщо такі понесення таких витрат, дійсно пов`язане з певними особливими потребами малолітньої дитини.

Відвідування дитиною приватного дитячого садка не було віднесено до додаткових витрат на дитину, що підтверджено правовою позицією Верховного Суду у справі № 369/11745/16-ц. При неналежному доказуванні відвідування спортивної секції та дитячого гуртка малювання також не було віднесено до додаткових витрат, оскільки позивачем не було надано достатніх та переконливих доказів. (постанова Верховного Суду від 30.01.2019 у справі № 205/4622/16-ц (провадження № 61-22588св18).

Зважаючи на вищевикладене, суду необхідно надати докази наявності існування особливих обставин, які стали причиною для оплати навчання дитини за кордоном, приватного садочка чи школи, при наявності безкоштовних альтернатив від держави. Така позиція висловлена в постанові Верховного суду від 26.08.2020 у справі № 336/1488/19 (провадження № 61-19103св19).

Без доказів крайньої потреби у відпочинку на морі, що могло б бути викликане хронічною хворобою, останнє також не буде вважатись додатковою витратою (постанова Верховного Суду від 17.01.2019 у справі № 720/1119/17).

Зважаючи на вищевикладене, для стягнення додаткових витрат потрібно, щоб такі витрати були безумовно необхідними, а їх понесення було належними та допустимими доказами підтверджено.

Які докази щодо додаткових витрат необхідно надати суду?

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Доказами понесення додаткових витрат є первинні документи, що підтверджують наявність особливих обставин, що спричинили додаткові витрати на дитину. Такими доказами можуть бути документи, які свідчать, наприклад, про витрати на придбання спеціальних інструментів, призначених для розвитку здібностей людини (товарні чеки на музичний інструмент, спортивний інвентар, спеціальні книги та інше).

При стягненні витрат на відпочинок на морі та витрат на здоров’я важливими доказами будуть висновки лікарів, виписні епікризи, довідки медичних закладів та інші документи, що підтверджують відповідний стан здоров`я дитини (хвороба, каліцтво), і свідчать про наявність медичних рекомендацій щодо відпочинку та лікування. Відповідна правова позиція висловлена в постанові Верховного Суду від 04.12.2019 року у справі № 320/383/19.

На відміну від аліментів, додаткові витрати можуть компенсуватись лише в конкретно визначеній сумі грошей.

Що стосується розміру участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину, то як визначено ч. 2 ст. 185 Сімейного кодексу України, в разі спору він визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 185 ЦПК України додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

На практиці в більшості випадків додаткові витрати присуджуються за минулий час, після того, як такі витрати оплачені. Періодичні додаткові витрати присуджуються здебільшого при наявності у дитини стійкого хронічного захворювання, що потребує систематичного лікування та постійного спеціального догляду.

У постанові Верховного Суду від 14.01.2019 у справі № 751/4312/16-ц (провадження № 61-9737св18) вказано, що «вирішуючи питання щодо розміру коштів, які підлягають стягненню на додаткові витрати, суди повинні враховувати, в якій мірі кожен із батьків зобов’язаний брати участь у цих витратах з огляду на матеріальне та сімейне становище сторін та інші інтереси й обставини, що мають істотне значення. У випадку, коли матеріальне становище батьків не дозволяє забезпечити повну оплату додаткових витрат, вони можуть бути компенсовані лише частково.»

Цікавою є позиція, коли Суд при визначенні розміру додаткових витрат може стягнути з відповідача більшу частину понесених позивачем додаткових витрат на утримання дитини, враховуючи матеріальне становище сторін та відсутність у позивача можливості отримувати самостійний дохід у зв’язку з необхідністю здійснювати постійний догляд за дитиною. Такі позицію висловлену в постанові Верховного Суду від 05.09.2019 у справі № 607/1909/16-ц (провадження № 61-16647св18).

Що потрібно зробити для стягнення додаткових витрат?

Перш за все, Вам необхідно проконсультуватись з адвокатом з приводу віднесення тих чи інших витрат до категорії додаткових. Після цього, потрібно зібрати всі необхідні докази, що підтверджували б виникнення особливих обставин, що зумовили оплату Вами додаткових витрат та докази фактичного понесення цих витрат.

Дана позовна заява про стягнення додаткових витрат повинна відповідати вимогам, що встановлені цивільно-процесуальним законом. За подання такого роду позовної заяви позивачі звільнені від сплати судового збору.

Адвокатське бюро «Романа Сацика» має у своєму штаті досвідчених, надійних та висококваліфікованих адвокатів з сімейних питань. Звертайтесь до нас, і ми проконсультуємо Вас, обґрунтуємо та підрахуємо розмір додаткових витрат, складемо позовну заяву та допоможемо отримати рішення суду саме на Вашу користь.

Залишилися сумніви?
Отримайте безкоштовну консультацію адвоката!

Зверніться до нашої досвідченої команди по повному рішенню ваших юридичних питань і переконайтеся, що адвокатське бюро «Романа Сацика» розбирається в своїй справі.


    Рейтинг 0 / 5. Голосів: 0

    Поки що голосів немає! Будьте першим, хто оцінить цю публікацію.