Визнання угод (договорів) недійсними

Як правило, при укладенні договору сторони прагнуть досягнути певної мети. При цьому в договорі визначається порядок взаємодії між сторонами договору та відповідальність у разі його невиконання однією із сторін. Також укладаючи договір сторони прагнуть убезпечити себе з усіх боків: уважно вичитують умови договору, включають до нього забезпечувальні заходи та санкції і т. д. Але, як свідчить практика, навіть найбільш, здавалося б, надійний договір може мати незначний недолік, який призводить до фатальних наслідків — визнання договору недійсним.

Недійсний договір — це договір, який не створює правових наслідків, крім наслідків, пов’язаних із його недійсністю. Недійсність договору означає, що він не відповідає вимогам законодавства.

За загальним правилом, підставою недійсності правочину є недодержання в момент його вчинення стороною (сторонами) вимог, встановлених законодавством щодо обсягу дієздатності, волевиявлення та спрямованості на реальне настання наслідків.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Підстави для недійсності правочину
  2. Порядок визнання договору недійсним
  3. Орган, який може встановити що договір є недійсним
  4. Документи які потрібно приєднати до позовної заяви
  5. Сплата судового збору при поданні позовної заяви
  6. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Підстави для недійсності правочину

Порядок визнання договору недійсним

Порядок визнання договору недійсним залежить від того, до якої категорії правочинів його можна віднести: нікчемних чи оспорюваних.

Нікчемним є правочин, недійсність якого встановлена законом і для якого визнання його недійсності судом не потрібне.

Оспорюваний правочин — це правочин, недійсність якого прямо не встановлена законом, але одна з його сторін або інша зацікавлена особа можуть оспорити цей правочин із підстав, передбачених законом. Такий правочин визнається недійсним тільки в судовому порядку.

Істотна відмінність між вказаними категоріями полягає в тому, що оспорювані угоди для набуття статусу недійсних вимагають вчинення додаткової дії у вигляді звернення до суду та отримання відповідного рішення, тоді як у разі нікчемних угод такої необхідності немає.

Час/момент з якого договір є недійсним

Договір є недійсним з моменту його вчинення як для нікчемних так і для оспорюваних.

Орган, який може встановити що договір є недійсним

Визнати укладений договір недійсним може виключно суд, оскільки недійсність договору тягне за собою важливі юридичні наслідки. Тому, для цього перш за все, необхідно звернутись до суду із позовною заявою про визнання договору дарування недійсним.

До якого суду звертатись з позовною заявою про визнання недійсним договору

Все залежить від складу сторін договору та особи яка має намір його визнати недійсним.

  1. У випадку, якщо всі сторони договору та є юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, то слід звертатись до господарського суду за місцем знаходження відповідача.
  2. У випадку, якщо стороною договору є фізична особа, то вже слід звертатись до місцевого районного/міськрайонного суду за місцем знаходження відповідача, а у певних випадках і за місцезнаходженням позивача.

Документи які потрібно приєднати до позовної заяви

Сплата судового збору при поданні позовної заяви про визнання договору недійсним

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» вартість подання позову залежить від ціни позову та типу оспорюваного правочину і становить не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Водночас особи, які зазначені в статті 5 Закону України «Про судовий збір» звільняються від сплати такого збору.

Між тим розмір судового збору який необхідно сплатити залежить від виду позову з яким слід звернутися. Наприклад:

  1. у справах про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору;
  2. у справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності розмір судового збору розраховується від вартості майна, щодо якого заявляються вимоги.

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Скільки часу триває судовий процес?

Законодавством передбачено двох місячний строк розгляду справи. Проте необхідно враховувати певні особливості.

Наприклад суди в місті Києві найбільш завантажені в України, тому рідко якому суду міста Києва вдається розглянути справу з дотримання вказаного строку. Тому якщо при визначенні підсудності є альтернатива, краще обирати менш завантажені суди.

Також на строк розгляду справи впливає складність конкретного спору, кількість доказів які необхідно дослідити в судовому засіданні, кількість свідків які будуть давати свідчення, і навіть така обставина як відпустка чи лікарняний судді.

Крім того, на строк розгляду впливає проведення експертизи, а також такий фактор як зловживання стороною своїми правами та затягування процесу шляхом подання різноманітних клопотань про відкладення.

Чи можна оформити позов самостійно?

Можна, але для цього потрібно бути обізнаним з Цивільно-процесуальним кодексом України або Господарсько-процесуальним кодексом України. В них зазначено вимоги до позовної заяви, які слід дотримуватись при викладенні позовної заяви та докази які слід подати на підтвердження викладених в позові обставин. Крім того, слід додані документи належним чином засвідчити.

Чи можна подати позов онлайн?

Так, самостійно зареєструвавшись в системі «Електронний суд» на сайті: https://id.court.gov.ua/, або звернувшись до адвоката.

Скільки коштує подання позову?

Визначення вартості подання позову в кожному випадку індивідуальне і залежить від складності справи, часу витраченого на дослідження доказів, визначення правової позиції, пошук судової практики. Крім того, слід враховувати, що дуже часто адвокат шляхом надсилання адвокатських запитів збирає докази в підтвердження майбутнього позову.

Які юридичні наслідки визнання договору недійсним?

Недійсний договір не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.

Відповідно до ст. 216 ЦК України у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, — відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Якщо у зв’язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною.

Які практичні наслідки визнання договору недійсним?

Зазвичай має місце реституція, тобто повернення до стану речей, який існував до укладення недійсного договору. На практиці це означає, що якщо будь-яка із сторін відчужила або набула майно, то в неї наявне відповідно право на повернення чи зобов’язання повернути майно.

У разі ж учинення дій на користь іншої сторони, наприклад, виконання робіт чи надання послуг, то така особа має право на відшкодування вартості отриманого за її рахунок блага.

Якщо нікчемний договір є недійсним в силу закону, то чи потрібно окреме визнання недійсним такого договору судом?

Цікаве питання. З одного боку, відсутність необхідності звернення до суду означає, що стороні не потрібно нести додаткові витрати на звернення до суду.

З іншого ж боку, правова дійсність у нашій державі дуже часто вимагає наявності підтвердження тих чи інших обставин (у цьому випадку мова про нікчемність договору) для того, щоб на такі обставини ефективно посилатись. Така необхідність може виникнути у взаємовідносинах із податковими та контролюючими органами, які можуть вважати дійсним договір, що насправді є нікчемним, і свої висновки будувати на цій обставині.

Проблематика полягає в тому, що в резолютивній частині рішення не може бути визнаний договір нікчемним, а звернення до суду з такою позовною вимогою буде визнано неналежним способом захисту права, що є підставою для відмови в позові.

Поточна ж судова практика така, що не потрібно заявляти позовну вимогу про визнання нікчемності договору, а необхідно заявляти лише вимоги, пов’язані з його недійсністю (повернення майна, стягнення коштів тощо). Суд під час розгляду такого позову надасть оцінку аргументам сторони щодо нікчемності угоди в мотивувальній частині.

Потрібна термінова допомога адвоката?