Укладення зовнішньоекономічних контрактів (договори ЗЕД)

Все більших обертів набирає зовнішньоекономічна підприємницька діяльність. Бізнес розширює свої кордони та налагоджує міжнародні зв’язки з резидентами різних країн. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 192 країн світу. У суб’єктів господарювання, які співпрацюють з іноземними партнерами (нерезидентами) та ведуть зовнішньоекономічну діяльність виникає необхідність укладення договорів ЗЕД. Зазвичай вони укладаються двома мовами та мають ряд особливостей.

Зміст

Згорнути Розгорнути
 1. Форма договору ЗЕД
 2. Що має містити ЗЕД?
 3. Воля як істотна передумова укладення ЗЕД
 4. Електронна форма ЗЕД
 5. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Форма договору ЗЕД

З 2001 року на території України діяло Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (затверджене Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. №201). Однак наразі це Положення втратило чинність (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06.07.2020 р. №1275).

Сьогодні питання щодо зовнішньоекономічних правовідносин та укладених в їх межах договорів врегульовується Законом України «Про міжнародне приватне право» та «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Стаття 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вказує, що зовнішньоекономічний договір (контракт) складається враховуючи міжнародні договори України, відповідно до законів України.

Згідно з правилами українського законодавства ЗЕД — це домовленість двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності. ЗЕД як приватно-правовий договір є вольовою дією його сторін, що характеризує внутрішнє суб’єктивне бажання цих сторін досягти певних цивільно-правових результатів (набути, змінити або припинити цивільні права та обов’язки відповідно до істотних умов ЗЕД).

Що має містити ЗЕД?

 1. Як і для інших договорів обов’язковою є назва, номер, дата, місце його укладення.
 2. В преамбулі вказується повне та скорочене найменування сторін, країни їх реєстрації, дані підписанта і реквізити документа, який підтверджує повноваження.
 3. Предмет договору (детальні дані про товар, послуги), або вказується, що деталізація йде окремим додатком у вигляді специфікації з характеристиками товару, тощо.
 4. Розділ з описом кількості і якості товару і послуг.
 5. Термін виконання договірних зобов’язань.
 6. Ціна товару/робіт/послуг, умови платежів та валюта розрахунків з урахуванням вимог законодавства про розрахунки у валюті.
 7. Умови приймання-передачі товару/робіт/послуг.

Якщо мова йде про договір поставки, то умови поставки зазвичай визначаються відповідно до правил Інкотермс 2010, або на розсуд сторін.

Якщо контракт щодо перевезення вантажів наземним транспортом чи морем, можуть застосовуватися окремі відповідні конвенції, які регулюють такі правовідносини. Наприклад, «Конвенція МДП 1975 року» і «Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом»:

Поширеним варіантом є застосування «Конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень» 1958 року (Нью-Йорк) і розгляд суперечок в арбітражному суді. При цьому, важливо те, що не всі країни є підписантами цієї конвенції і цю деталь необхідно перевіряти на початковій стадії:

Воля як істотна передумова укладення ЗЕД

У двосторонньому правочині волевиявлення повинно бути взаємним, двостороннім та спрямованим на досягнення певної мети, породжуючи правовий наслідок. Правочин — це завжди дії незалежних та рівноправних суб’єктів цивільного права.

Відсутність волі на укладення ЗЕД, набуття обумовлених ним цивільних прав та обов’язків матиме наслідком визнання такого ЗЕД неукладеним. Неукладений ЗЕД є таким, що не вчинений, права та обов’язки за таким правочином особою не набуті, а правовідносини за ним не виникли.

Що свідчить про наявність волі на укладення ЗЕД? Відповідно до ст. 205 ЦК України, сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Спеціально нормою, а саме ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», встановлено, що ЗЕД укладається у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом.

Електронна форма ЗЕД

Електронна форма правочину передбачає застосування певних електронних засобів ідентифікації особи, що вчинила правочин. На території України таким засобом ідентифікації є ЕЦП, КЕП.

Якщо говорити про ЗЕД, то постає питання про те, як нерезиденту себе ідентифікувати, підписуючи ЗЕД в електронній формі?

Наразі з іноземними державами не укладено жодного міжнародного договору України про взаємне визнання сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, а жоден кваліфікований надавач електронних довірчих послуг іноземної держави не виявив наміру підтвердити, що його діяльність відповідає вимогам Закону України «Про електронні довірчі послуги». Отже, якщо нерезидент хоче підписати ЗЕД в електронному порядку, йому необхідно буде отримати ЕЦП або КЕП на території України.

З огляду на такі обставини, оптимальною залишається письмова форма правочину. Відповідно до ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Таким чином, підпис є неодмінним елементом (реквізитом) письмової форми договору, а наявність підписів має підтверджувати наміри та волевиявлення учасників правочину, а також забезпечувати їх ідентифікацію.

Водночас, як свідчить практика, сторони ЗЕД, опираючись на допустимість підписання договорів у PDF-форматі в іноземних юрисдикціях, обравши в договорі право та юрисдикцію такої країни, нівелюють український принцип власноручного підписання договору як свідчення дійсної волі на його укладення. У такому випадку застереження щодо застосування права та підсудності іншої держави не врятує ЗЕД від українського правосуддя та чітких законодавчих вимог.

Для вирішення питання про застосування до правовідносин сторін за договором права, яке сторони обрали для врегулювання таких правовідносин, а також для застосування права, яке має найбільш тісний зв’язок з правочином, необхідним є prima facie встановлення вчинення правочину як факту на підставі доказів, які суд оцінює за правилами процесуального закону цього суду (тобто суду української юрисдикції).

З огляду на принцип prima facie, суд вирішуватиме питання про те, чи був договір взагалі укладеним. Зважаючи на відсутність в ньому власноручного підпису сторони, висновок про відсутність волі на укладення ЗЕД, вірогідно, зведе нанівець всі надії на застосування наслідків вчинення правочину.

Яскравим прикладом є постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.06.2018 р. у справі №907/523/17, в якій суд залишив чинним рішення судів попередніх інстанцій про відмову в позові про стягнення заборгованості за ЗЕД на виконання транспортно-експедиторського обслуговування (загальна сума позову майже 100 тис. доларів США).

Таким чином, щоб уникнути при укладенні та виконанні договорів ЗЕД фінансових ризиків, втрат та санкцій з боку контролюючих органів та контрагентів слід відповідально підійти до умов ЗЕД на етапі його укладення. В даному випадку Вам прийдуть на допомогу адвокати АБ «Романа Сацика», які мають успішний досвід супроводження контрактів ЗЕД на стадії укладання та виконання.

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Чи спеціалізується АБ «Романа Сацика» на розробці та правовому аналізі контрактів ЗЕД?

Так, наші фахівці мають досвід розробки, вичитки та супроводу виконання таких договорів.

Яка ціна послуг юриста з укладення зовнішньоекономічних контрактів (договорів ЗЕД)?

Все залежить від складності необхідного контракту, від виду роботи. Чи це буде складання «з нуля», вичитка, редагування, внесення змін, консультація. Окрім того, врахуйте, що будуть витрати на перекладача, якщо розробляється новий двомовний контракт.

Яким правилам та нормативним документам повинен відповідати текст зовнішньоекономічного контракту на поставку товару?

Як правило, у тексті ЗЕД контракту з поставки товару сторони посилаються на правила Інкотермс. Окрім того, у контракті мають бути враховані вимоги, встановлені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Чи може зарубіжний контрагент підписати зовнішньоекономічний договір ЕЦП?

Якщо нерезидент хоче підписати ЗЕД в електронному порядку, йому необхідно буде отримати ЕЦП або КЕП на території України, в іншому випадку зарубіжний ЕЦП в Україні не визнається.

Які можуть бути додаткові умови, вказані в тексті ЗЕД контракту?

У контракті можуть визначатися також наступні умови:

 • страхування товару;
 • гарантії якості;
 • умови залучення агентів та перевізників;
 • визначення норм навантаження (розвантаження);
 • умови передачі технічної документації на товар;
 • збереження торгових марок;
 • порядок сплати податків, митних зборів;
 • застереження щодо моменту початку дії контракту;
 • кількість підписаних примірників контракту;
 • порядок внесення змін до контракту.

Чи можна використовувати зразки ЗЕД з інтернету?

Не радимо взагалі використовувати шаблони договорів з інтернету, а тим паче ЗЕД, так як використання шаблонного договору може не врегулювати безліч важливих питань співпраці, що потягне за собою негативні юридичні наслідки для сторін.

Потрібна термінова допомога адвоката?