Оскарження зупинення реєстрації податкової накладної

Після складання податкової накладної вона обов’язково має бути зареєстрована. За відсутності такої реєстрації податкова накладна вважається недійсною, а контролюючий орган застосовує штраф. Порушення термінів реєстрації податкової накладної також загрожує штрафом. Крім того, слід звернути увагу на те, що суб’єкт господарювання який несвоєчасно зареєстрував податкову накладну, підводить своїх контрагентів, які розраховують на отримання податкового кредиту.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Строки реєстрації податкових накладних в ЄРПН на час воєнного стану
  2. Максимальний термін реєстрації
  3. Щодо розміру штрафів за порушення строків реєстрації
  4. Щодо приймання ДПС електронних документів
  5. Стосовно вирішення спору
  6. Наша судова практика
  7. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Строки реєстрації податкових накладних в ЄРПН на час воєнного стану

Реєстрація податкових накладних здійснюється в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), адмініструванням якої займається Державна податкова служба України.

Законом України від 12.01.2023 р. № 2876-IX доповнено Податковий кодекс України пунктами 89 та 90, якими на період дії воєнного стану збільшено строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) податкових накладних/розрахунків коригування, встановлені п. 201.10 ПК України, та зменшено розміри штрафів за їх порушення. Закон від 12.01.2023 р. № 2876-IX був опублікований 07.02.2023 р. та набрав чинності 08.02.2023 р.

Тобто, на час воєнного стану діють інші строки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Нові строки реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування складають:

  1. для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до 5 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;
  2. для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до 18 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Нові строки реєстрації в ЄРПН застосовуються до податкових накладних/розрахунків коригування, граничний термін реєстрації в ЄРПН яких припадає на період з дати набрання чинності Законом від 12.01.2023 р. № 2876-IX (тобто з датою складання починаючи з 16 січня 2023 року), та діють тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

Максимальний термін реєстрації

Існує максимальний термін, протягом якого можна зареєструвати податкову накладну. Він складає 1095 календарних днів. Такий самий термін призначений для розрахунку коригування — 1095 днів із дати, зазначеної у накладній, що коригується.

Щодо розміру штрафів за порушення строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування

Штраф за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, передбачених Законом від 12.01.2023 р. № 2876-IX, встановлюється у таких розмірах:

Щодо приймання ДПС електронних документів

Законом від 12.01.2023 р. № 2876-IX збільшено на 2 години операційний день, зокрема, приймання від платників електронних документів (у тому числі податкових накладних/розрахунків коригування) відбувається з 08:00 по 20:00.

Визначено, що операційний день для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН у граничний строк їх реєстрації в ЄРПН триває з 0 годин до 24 години (тобто протягом доби).

Передбачено, що квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування може бути надіслана платнику податку не пізніше наступного операційного дня (а було протягом операційного дня).

Стосовно вирішення спору

Навіть якщо платник ПДВ вчасно подасть складену податкову накладну на реєстрацію, її реєстрація може бути зупинена, якщо операційною системою, яка адмініструється на рівні ДФС України, буде виявлено відповідний ступінь ризику. Для відновлення реєстрації таких документів платникам ПДВ потрібно звертатися до спеціально створеної комісії ДФС України з письмовими поясненнями та пакетом документів. Якщо ж на підставі поданих платником ПДВ документів комісія ДФС України відмовить у реєстрації заблокованої податкової накладної/розрахунку коригування, то таке рішення може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку. Проте випадків задоволення скарги в адміністративному порядку дуже мало, у зв’язку з чим, здебільшого, це витрата часу та зусиль.

Здебільшого спори цієї категорії вирішуються на користь платників податків. Найрозповсюдженішою підставою звернення платників податків до суду є незрозумілість та не зазначення податковим органом переліку підстав блокування реєстрації податкової накладної, а також конкретного переліку документів, які слід надати платнику ПДВ.

Також слід звернути увагу на висновки Верховного Суду під час розгляду даної категорії справ. Зокрема, Верховний Суд вказує, що під час вирішення даного спору не надається оцінка реальності здійснення господарських операцій між позивачем та його контрагентом, оскільки це питання повинно досліджуватись під час здійснення податкового контролю шляхом здійснення перевірок та звірок відповідно до вимог ПК України. А тому не є предметом судового розгляду у справах щодо оскарження рішень про відмову в реєстрації податкових накладних, встановлення ані контролюючим органом, ані судом реальності господарських операцій поза межами податкового контролю та прийнятими за такими заходами контролю рішеннями.

В постанові від 7 грудня 2022 року у справі № 500/2237/20 Верховний Суд наголосив, що предметом розгляду є лише стадія правильності та правомірності зупинення й відмови в реєстрації податкової накладної, а не реальність та товарність здійснення господарських операцій між платником і його контрагентом.

Наша судова практика

При судовому оскарженні рішень податкового органу про відмову в реєстрації податкової накладної рішень необхідно також звертати увагу на дотримання процесуальних строків. Так, строк звернення до суду становить три місяці, якщо платник податків використав процедуру адміністративного оскарження (постанова Верховного Суду від 12.07.2022 року по справі № 420/5508/20) та шість місяців у разі, коли платником податків не використовувалася процедура адміністративного оскарження таких рішень (постанова Верховного Суду від 24.04.2020 року по справі № 520/6895/19).

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Коли створюється податкова накладна?

Податкову накладну треба створити на дату появи податкового зобов’язання. У загальному випадку дата визначається за правилом першої події: дата відвантаження, фактичного надання товару, роботи послуги; дата отримання попередньої оплати за товари, роботи, послуги.

Що таке правило першої події?

Правило першої події полягає у тому, що податковий кредит визнається на дату події, яка сталася раніше: або списання грошей з банківського рахунку платника ПДВ коштів у рахунок оплати товарів/послуг; або отримання платником ПДВ товарів/послуг.

Хто подає податкову накладну?

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Для чого блокують податкові накладні?

Підставою для блокування податкових накладних є спрацювання критеріїв ризиковості здійснення операцій або віднесення самого платника податку до ризикових.

Що робити, якщо реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено?

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платник податку має право подати пояснення та копії документів. Такі пояснення подаються протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування.

Потрібна термінова допомога адвоката?