Справи про адміністративні правопорушення

З адміністративною відповідальністю зіткнутися нескладно. Для цього не обов’язково бути злочинцем. Значна частина адміністративних правопорушень вчинюються взагалі через незнання законодавства. Спектр правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність досить широкий і охоплює різноманітні сфери життя, які зовсім не пов’язані між собою.

Рано чи пізно але кожна особа стикається з адміністративним правопорушенням, вчиненим або щодо особи або самою особо. Розповсюдженим прикладом є порушення правил дорожнього руху.

Іншими розповсюдженими випадками є:

Всі ці особи можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. За окремі правопорушення штрафи незначні, в той час як за інші — досить суттєві.

Отже, за загальним правилам адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Процесуальним документом, який фіксує адміністративне порушення є протокол. Він складається про кожне правопорушення компетентними на те особами. Протокол про адміністративне правопорушення надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення (проступок).

В адвокатському бюро «Романа Сацика» є спеціалісти, які займаються оскарженням постанов про адміністративні правопорушення.

Адвокат не лише здійснює представництво в суді, його робота є багатогранною. Це і спілкування з правоохоронними органами чи з «протилежною» стороною, і аналіз протоколу про адміністративне правопорушення на предмет правильності його складення, інших документів і отримання доказів. КУпАП має суттєві недоліки та прогалини, які при вмілому їх застосуванні справді дозволяють особі вийти «сухим із води», навіть неодноразово, застосовуючи для захисту виключно законні методи.

В будь якому разі при зверненні в адвокатське бюро «Романа Сацика» ви, як мінімум, дізнаєтеся про перспективи вашої справи, можливість та шляхи досягнення бажаного можливого для вас результату.

При зверненні в адвокатське бюро «Романа Сацика» ви можете отримати консультацію щодо:

  1. притягнення до адміністративної відповідальності;
  2. правильності оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення;
  3. можливості закриття провадження у зв’язку зі спливом строків давності;
  4. питань, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, іншими видами цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної відповідальності;
  5. перспектив провадження в справах про адміністративні правопорушення;
  6. особливостей та строків сплати штрафу, можливості повернення вилучених предметів.

Слід звернути увагу на те, що незнання законів не звільняє від відповідальності і не вбереже від юридичних проблем.

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Що є підставою для порушення справи про адміністративне правопорушення?

Підставою для порушення адміністративної справи та попереднього з’ясування її обставин є вчинення особою діяння, яке містить в собі ознаки адміністративного правопорушення.

Хто розглядає справи про адміністративні порушення?

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи Національної поліції, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 5 статті 213 КУпАП) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання.

Який термін розгляду адміністративної справи?

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Де розглядаються справи про адміністративне правопорушення?

За загальним правилом справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Але Законами України може бути передбачене й інше місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Чи потрібно сплачувати судовий збір при оскарженні постанови про адміністративне правопорушення?

У справах про оскарження постанов про адміністративне правопорушення позивач звільняється від сплати судового збору.

Потрібна термінова допомога адвоката?