Визнання особи безвісно відсутньою, померлою

Визнання особи безвісно відсутньою, померлою в Україні здійснюється в судовому порядку. У деяких випадках суди визнають фізичну особу безвісно зниклою, коли людина відсутня за місцем своєї реєстрації або постійного проживання протягом одного календарного року.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Про визнання особи безвісно відсутньою
  2. Про визнання особи померлою
  3. Наша судова практика
  4. Питання/відповіді по темі (FAQ)

1. Про визнання особи безвісно відсутньою

Розшук зниклої особи здійснюється органами національної поліції за заявою заінтересованої особи.

Які підстави для визнання особи безвісно відсутньою

  1. Особа відсутня за місцем свого постійного проживання протягом одного року.
  2. Близьким родичам та заінтересованим особам нічого не відомо про місце її перебування протягом одного року.
  3. Вжиття заходів для встановлення місця перебування особи не дало результатів.

Куди звертатись для визнання особи безвісно відсутньою?

Визнання особи безвісно відсутньою здійснюється в судовому порядку.

Заява про визнання особи безвісно відсутньою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна.

В заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою обов’язково зазначається мета, з якою необхідно визнати фізичну особу безвісно відсутньою, обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи та долучаються всі наявні у заявника докази, а саме: копія звернення про зникнення особи до правоохоронних органів, покази свідків, докази розміщення об’яв щодо розшуку.

Правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою

На підставі рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою нотаріус описує належне їй майно та встановлює над ним опіку.

Також, за заявою заінтересованої особи над майном особи, місце перебування якої невідоме, опіка може бути встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою.

Опікун над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою, або фізичної особи, місце перебування якої невідоме, приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані доглядати.

Опіка над майном припиняється в разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим.

Важливо додати, що один із подружжя безвісно відсутнього набуває права розірвати шлюб у спрощеному порядку через органи РАЦС.

Скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою

Підставою для скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою є:

Особа, щодо якої було прийнято рішення суду про визнання її безвісно відсутньою, має право звернутися до суду (за місцем його перебування або до суду який оголосив її безвісно відсутньою) із заявою про скасування такого рішення суду.

2. Про визнання особи померлою

Які підстави для визнання особи померлою

Куди звертатись для визнання особи померлою

Визнання особи померлою здійснюється в судовому порядку.

Для оголошення фізичної особи померлою законодавство не вимагає попереднього визнання її безвісти відсутньою.

Після набрання законної сили рішенням суду про оголошення фізичної особи померлою, суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи. На підставі рішення суду про оголошення громадянина померлим органи РАЦСУ видають заінтересованим особам свідоцтво про його смерть.

Днем смерті громадянина, оголошеного рішенням суду померлим, вважається день вступу в законну силу цього рішення.

Правові наслідки визнання особи померлою

Оголошення громадянина померлим тягне за собою ті самі наслідки, що і смерть фізичної особи, а саме: відкривається спадщина, відбувається перехід майна до правонаступників.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Цивільного кодексу України Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п’яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини.

Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження.

Правові наслідки, якщо особа виявилась живою, яка була оголошення померлою

Поновлюється особисто-правовий статус громадянина.

Майно яке зберіглося на момент появи громадянина і яке перейшло безоплатно до інших осіб після оголошення відсутнього померлим. Власник, який з’явився, може вимагати повернення свого майна від цих осіб.

Майно яке в порядку спадкування перейшло до держави:

Наша судова практика

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Як визнати особу безвісно відсутньою?

Фізичну особу може бути визнано безвісно відсутньою лише в судовому порядку. Підставою для визнання фізичної особи безвісно відсутньою є відсутність її протягом року за місцем постійного проживання і відсутність відомостей про місце її перебування.

Як визнати особу померлою?

Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна.

Коли людина вважається безвісно відсутньою?

Людина може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

Хто може подавати заяву про зникнення особи безвісти?

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, може бути подана родичом такої особи, представником військового формування, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, громадським об’єднанням або будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.

Чи видають свідоцтво про смерть після визнання особи в судовому порядку померлою?

Так, на підставі рішення суду про оголошення громадянина померлим органи РАЦС видають свідоцтво про його смерть.

Скільки часу людина може вважатися зниклим безвісти?

Людина вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку — не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця її перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї.

Чи надаєте послуги по визнання особи померлою в судовому порядку?

Так, АБ «Романа Сацика» займається даною категорією справ.

Скільки коштує подання заяви до суду про визнання особи померлою?

Подання заяви про визнання особи померлою коштує від 5000 грн, Загальна вартість може збільшитися, якщо клієнт бажає, щоб адвокат брав участь у судових засіданнях, тоді плюс 2000 грн за кожне засідання.

Скільки складає судовий збір?

За подання до суду заяви у справах окремого провадження фізичною особою передбачена сплата судового збору — 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян (в 2023 році він становить 536, 80 грн).

Потрібна термінова допомога адвоката?