Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)

Що ж є віндикаційним позовом? Досить часто навіть у деяких юристів виникає таке запитання та виникають труднощі при складанні даного позову та формулюванні позовних вимог. Але адвокатське бюро «Романа Сацика» має досвід складання даних позовів, наші адвокати зможуть розібратися з усіма нюансами, ретельно проаналізують проблему, а потім підберуть найменш витратний варіант. Вони використовують спеціальні інструменти, які допоможуть повернути права на власність.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Що таке віндикаційний позов?
  2. Умови повернення майна з чужого незаконного володіння
  3. Вимоги яких потрібно дотримуватися під час подачі віндикаційного позову
  4. Сторони віндикаційного позову
  5. Мета та ознаки віндикаційного позову
  6. Наша судова практика
  7. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Що таке віндикаційний позов?

Віндикаційний позов — це вимога не володіючого власника до незаконного володільця про витребування майна.

Віндикаційним позовом захищається право власності в цілому, оскільки він пред’являється в тих випадках, коли порушені права володіння, користування і розпорядження одночасно. Однак право власності за власником зберігається, тому що в нього є право приналежності, що може бути підтверджено правовстановлюючими документами, а також показаннями свідків і інших письмових доказів.

Витребування майна шляхом віндикації застосовується до відносин речово-правового характеру, зокрема, якщо між власником і володільцем майна відсутні договірні відносини й майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником договору. У цьому разі майно може бути витребувано від особи, яка не є стороною недійсного правочину, шляхом подання віндикаційного позову, зокрема від добросовісного набувача, з підстав, передбачених частиною першою статті 388 ЦК України (правовий висновок, сформульований у постанові Верховного Суду України від 17 лютого 2016 року у справі № 6-2407цс15).

Отже, даний позов пред’являється в тих випадках, коли порушені права володіння, користування і розпорядження одночасно.

Для прикладу: якщо Ваша річ — автомобіль, що належить Вам на законних підставах перебуває незаконно у власності іншої особи — у такому випадку можна звертатися з віндикаційним позовом.

Умови повернення майна з чужого незаконного володіння

Витребування з чужого незаконного володіння здійснюється шляхом подання позову. Найчастіше його подає власник, який хоче довести своє право на майно.

Існують певні умови, невиконання яких може призвести до неможливості задоволення вимоги. Уданому випадку буде розглядатися наявність права довічного володіння майном або інші обставини. Самостійно розібратися з усіма нюансами проблематично. Позов про витребування майна повинен подавати досвідчений адвокат.

Вимоги яких потрібно дотримуватися під час подачі віндикаційного позову

Якщо будуть дотримані умови задоволення віндикаційного позову, висока ймовірність того, що суд прийме рішення на користь позивача. Досвідчені адвокати бюро допоможуть повернути втрачене майно та захистити свої права на нього. Вони підготують всі необхідні папери і проінструктують клієнта.

Сторони віндикаційного позову

Позивач

Позивачем за віндикаційним позовом є, по-перше, власник, позбавлений володіння річчю (фізична особа, юридична особа, інші суб’єкти права власності, визначені ч. 1 ст. 318 ЦК України), а, по-друге, законний «титульний» володілець — особа, яка хоч і не є власником, але володіє майном на підставі, передбаченій законом або договором.

Це може бути особа, яка перебуває із власником у зобов’язальних правовідносинах (орендар, комісіонер, зберігач, заставодержатель), суб’єкт речових прав на чуже майно, визначених у ст. 395 ЦК України (володілець, сервітуарій, емфітевт, суперфіціарій), а також суб’єкт речових прав, передбачених ст. 136 та ст. 137 ГК України (юридична особа публічного права, яка володіє майном на праві повного господарського відання, оперативного управління).

Відповідач

Відповідачем за віндикаційним позовом визнається особа, яка незаконно, без належної правової підстави володіє чужим майном.

Незаконним володільцем вважається будь-яка особа, яка заволоділа чужим майном за відсутності правової підстави для цього — закону, договору, адміністративного акту (шахрай, набувач, який придбав річ в особи, яка не мала права її відчужувати) або якщо така підстава раніше існувала, але згодом відпала чи визнана недійсною (сплив терміну дії договору користування майном, визнання договору недійсним тощо).

Мета та ознаки віндикаційного позову

Мета позову — повернення об’єкта права власності у володіння власника.

У пунктах 142, 146, 147 постанови Великої Палати Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 183/1617/16-ц зроблено висновок, що метою віндикаційного позову є забезпечення введення власника у володіння майном, якого він був незаконно позбавлений. У випадку позбавлення власника володіння нерухомим майном означене введення полягає у внесенні запису про державну реєстрацію за власником права власності на нерухоме майно (принцип реєстраційного підтвердження володіння нерухомістю). Задоволення вимоги про витребування нерухомого майна з незаконного володіння особи, за якою воно зареєстроване на праві власності, відповідає речово-правовому характеру віндикаційного позову та призводить до ефективного захисту прав власника.

Ознаки віндикаційного позову

Наша судова практика

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Яка позовна давність за віндикаційним позовом?

Позовна давність за віндикаційним позовом — загальна (тобто 3 роки).

У постанові КЦС ВС в справі № 351/1317/18 від 02.06.2021 р. містяться висновки щодо застосування строків загальної позовної давності (3 роки) при поданні віндикаційного позову.

Що робити, якщо під час судового розгляду за позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння спірне майно було відчужено відповідачем іншій особі та передано їй у володіння або в тимчасове користування?

У такому випадку ми можемо підготувати клопотання про заміну первісного відповідача та суд відповідно до статті 51 ЦПК України за даним клопотанням замінює первісного відповідача належним відповідачем або залучає до участі у справі цю особу як співвідповідача.

Куди потрібно подавати позовну заяву про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)?

Відповідно до ч. 1 ст. 27 ЦПК України з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду за місцем проживання відповідача.

Який розмір судового збору за подачу позову про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційного позову)?

Даний спір є майновим, тому ціною позову є вартість майна. При цьому судовий збір підлягає сплаті в розмірі 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Потрібна термінова допомога адвоката?