Усиновлення дитини

Тисячі дітей залишаються без захисту та турботи батьків через ті чи інші обставини. Законодавство сучасної України передбачає можливість допомогти таким дітям через процедуру усиновлення. Усиновлення здійснюється в судовому порядку та передбачає залучення особи до складу сім’ї з наділенням її правами та обов’язками дитини усиновлювача.

Зміст

Згорнути Розгорнути
 1. Хто може бути усиновленим?
 2. Хто може усиновити дитину?
 3. Хто не може бути усиновлювачем?
 4. Порядок здійснення усиновлення
 5. На що звертає увагу суд?
 6. Що робити після отримання рішення?
 7. Питання/відповіді по темі (FAQ)

За загальним правилом, усиновленню підлягають особи віком від 2 місяців та до досягнення ними 18-річчя, проте особи, які є сиротами або їх батьків позбавлено батьківських прав, то такі особи можуть бути усиновленні навіть після досягнення ними повноліття.

Оскільки, держава регулює питання усиновлення з особливою увагою, тому законодавство України містить низку вимог до осіб, які мають намір стати усиновлювачами:

 1. вік особи має бути не менше ніж 21 рік та особа має бути дієздатною. Якщо усиновлювачем є родич, то вікове обмеження не може бути застосованим;
 2. вік усиновлювача має бути більшим на 15 років, однак якщо дитина є повнолітньою, то різниця між особами має бути більша за 18 років;
 3. сімейне подружжя або окремі чоловік/жінка.

Хто може бути усиновленим?

Хто може усиновити дитину?

Згідно статті 211 Сімейного Кодексу України:

Пріоритетність при виборі усиновлювача

Пріоритетність при виборі усиновлювача спрямована на:

Хто не може бути усиновлювачем?

Порядок здійснення усиновлення

Процедуру усиновлення чи удочеріння здійснює служба у справах дітей. Якщо особа має намір стати батьком чи матір’ю для такої дитини, то спершу необхідно стати на облік потенційних усиновлювачів.

Якщо ви бажаєте усиновити дитину, Вам потрібно: звернутись з письмовою заявою про взяття Вас на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Заява повинна бути написана в присутності працівника служби у справах дітей.

До заяви додаються такі документи:

 1. копія паспорту заявника (заявників);
 2. копія ідентифікаційного коду заявника (заявників);
 3. копія довідки про реєстрацію місця проживання заявника (заявників);
 4. копія свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
 5. копія висновку про стан здоров’я заявника (заявників);
 6. копія довідки МВС про відсутність судимостей заявника (заявників);
 7. копія свідоцтва про народження дитини яка усиновлюється;
 8. копія паспорта матері або батька дитини (у разі усиновлення одним з подружжя);
 9. копія ідентифікаційного коду матері або батька дитини (у разі усиновлення одним з подружжя);
 10. копія нотаріально посвідченої заяви матері або батька про згоду на усиновлення матері або батька дитини (у разі усиновлення одним з подружжя);
 11. копія паспорта дитини (за наявності);
 12. копія ідентифікаційного коду дитини (за наявності);
 13. копія висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
 14. копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 15. копія рішення про позбавлення одного з батьків (у разі усиновлення одним з подружжя);
 16. копія довідки про доходи;
 17. довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У разі коли громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, така довідка не подається.

Після одержання заяви, служба у справах дітей протягом 10-ти робочих днів:

 1. перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;
 2. проводить бесіду із заявниками;
 3. складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
 4. розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі. Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, зазначених вище, не допускається. Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

В умовах воєнного стану, усиновлення дітей, які перебувають на території України, можливе лише в тих регіонах, де немає воєнних дій та працюють державні органи влади України.

Важливо, що діти, які залишились сиротами внаслідок воєнного конфлікту та ще не перебувають на обліку з усиновлення, не можуть бути усиновленими.

Після отримання позитивного висновку, заявники звертаються до суду за місцем проживання дитини із заявою про усиновлення, до заяви приєднуються всі документи які були подані до служби у справах дітей, позитивний висновок та квитанцію про сплату судового збору.

На що звертає увагу суд?

 1. На стан здоров’я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини
 2. На мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину
 3. На мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення
 4. На взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується над дитиною
 5. На стан здоров’я дитини
 6. На ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити

Обов’язково, потрібно залучити в якості заінтересованої особи: Службу у справах дітей та орган РАЦС яким було створено актовий запис про народження дитини, та зазначити в заяві, щоб суд зобов’язав орган РАЦС внести зміни до актового запису дитини, а саме: змінити прізвище, по батькові дитини та внести нові відомості про усиновлювача.

Що робити після отримання рішення?

Після отримання рішення, потрібно звернутись в орган РАЦС, якого було залучено в якості заінтересованої особи. Орган РАЦС на підставі рішення суду про усиновлення, в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, вносить відповідні зміни і видає нове свідоцтво про народження з урахуванням цих змін. Попереднє свідоцтво про народження анулюється.

Одне із наших позитивних рішень

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Як вітчиму усиновити дитину?

Для того, щоб вітчим мав змогу усиновити дитину, треба щоб біологічний батько був позбавлений батьківських прав або надав письмову згоду на усиновлення. Згода має бути нотаріально посвідчена. У згоді зазначається, що особа надає свою вільну безумовну згоду на усиновлення її дитини.

З якого віку може бути усиновлена дитина?

Особи віком від 2 місяців та до досягнення ними 18-річчя, проте особи, які є сиротами або їх батьків позбавлено батьківських прав, то такі особи можуть бути усиновленні навіть після досягнення ними повноліття.

Чи можна оформити до суду заяву на усиновлення самостійно?

Так, але при самостійному складенні заяви слід дотриматись процесуальні вимоги. Також документи додані до заяви мають бути належним чином засвідчені (має стояти ваше ПІБ, підпис, дата та напис «згідно з оригіналом»).

Скільки часу триває судовий процес з усиновлення?

В середньому такі судові процеси тривають від 2 до 6 місяців. Ці терміни пов’язані з відпустками суддів, перебуванням їх на лікарняному, а також з великою кількістю справ у судах.

Чи потрібно мати офіційних дохід при усиновленні?

Так, однак з кожної ситуації є вихід.

Чи можна бути усиновлювачем, якщо є не великі проблеми із здоров’ям?

В більшості випадків суд звертає увагу лише на психічне здоров’я усиновлювача та враховує відомості із психіатричного/наркологічного обліку.

Який сплачується судовий збір?

Судовий збір сплачується 0,2% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого станом на 1 січня календарного року в якому подається заява, станом 2023 рік це складає 536 грн 80 коп.

Потрібна термінова допомога адвоката?