Складання адвокатських запитів

Адвокатський запит — це офіційне письмове звернення, яке направляють керівнику приватної або державної структури для отримання інформації, документів або роз’яснень. Адвокатські запити можуть бути складені для різних ситуацій, наприклад: для отримання доказів в цивільних, адміністративних, кримінальних справах.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Для чого потрібні адвокатські запити?
  2. Як швидко адвокату надають відповідь на запит?
  3. Чи завжди адвокату надають запитувану інформацію?
  4. Що робить адвокат коли відповідь на запит не надали або проігнорували?
  5. Переваги адвокатського запиту
  6. Наша судова практика
  7. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Для чого потрібні адвокатські запити?

Як швидко адвокату надають відповідь на адвокатський запит?

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, (ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року).

У разі, якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Якщо, відповідь на адвокатський запит передбачає виготовлення копій документів обсягом яких більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Чи завжди адвокату надають запитувану інформацію?

Згідно з ст. 24 ЗУ «Про адвокатську діяльність» будь-які організації і підприємства при отриманні адвокатського запиту зобов’язані надати повноцінну інформацію на задану тему. Якщо відповідь буде коротка за типом «так» або «ні», це буде зафіксовано як порушення прав. Дані обов’язково повинні бути вичерпними. У них представники структур зазвичай включають повноцінне пояснення питання і надають копії документації, на яку вони спиралися при складанні конкретної відповіді.

Є випадки коли органи які отримали адвокатський запит мають право або зобов’язані відмовити у наданні інформації, оскільки вона належить до інформації з обмеженим доступом (державна таємниця, банківська таємниця, персональні данні, нотаріальна таємниця), вони передбачені окремими спеціальними законами.

Однак, якщо запитувана інформація з обмеженим доступом стосується розгляду судової справи і вона необхідна для розгляду даної справи, адвокат в рамках даної справи подає до суду клопотання про витребування доказів. Суд виносить ухвалу про витребування запитуваної інформації і орган який надав відмову, повинен буде надати витребувану інформацію на вимогу суду.

Дуже часто задається питання: чому адвокат відразу не звертається до суду з клопотання про витребування, якщо він знає, що запитувана інформація в адвокатському запиті відноситься до інформації з обмеженим доступом?

Відповідь дуже проста. Відповідно до п. 4. ч. 2 ст. 84 ЦПК України У клопотанні повинно бути зазначено вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Якщо простими словами, то адвокат повинен показити, що він звертався до органу в якого знаходиться запитувана інформація, але йому відмовили в наданні даної інформації.

Що робить адвокат коли відповідь на адвокатський запит не надали або проігнорували?

Часто українські фірми і державні організації не дають повноцінної відповіді на питання, намагаються всіляко ухилитися.

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Згідно з ст. 212(3) КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Переваги адвокатського запиту

  1. Короткий строк розгляду запиту і надання інформації або копій документів.
  2. Наявність відповідальності за ненадання, несвоєчасне надання або неповне надання відповіді на запит.
Тому, якщо у Вас виникла необхідність у складанні адвокатського запиту, звертайтесь в АБ «Романа Сацика», наші юристи Вам допоможуть.

Наша судова практика

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Що не можна надавати на адвокатський запит?

У відповідь на адвокатський запит не може надаватись інформація з обмеженим доступом і копії документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом, також консультації і роз’яснення положень законодавства.

Скільки коштує адвокатський запит?

Подання адвокатського запиту у нашому бюро коштує від 750 грн. Вартість може збільшитись від самого запиту та об’єму запитуваної інформації.

Що робить адвокат, якщо його адвокатський запит проігноровано?

Адвокат звертається з скаргою до ради адвокатів, в якій просить притягнути до адміністративної відповідальності посадову особу.

Який термін надання відповіді на адвокатський запит?

Законом встановлено, що відповідь на запит має бути надано протягом 5 днів з моменту його отримання. Однак, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Чи може адвокат подати адвокатський запит, якщо клієнт закордоном?

Так, можна надіслати копії документів електронними засобами зв’язку для складання договору про надання правової допомоги, підписати електронним цифровим підписом, зробити безготівкову оплату. Решту — зробимо ми.

Потрібна термінова допомога адвоката?