Визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

Останнім часом популярним питанням з яким звертаються клієнти до адвоката є визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини. У цьому матеріалі адвокат Роман Сацик знайомить з порядком оформлення спадщини, визначення додаткового строку на її прийняття, а також відповідає на часті питання по даній темі.

Зміст

Згорнути Розгорнути
 1. Відкриття спадщини
 2. Хто може бути спадкоємцем?
 3. Процедура оформлення
 4. Як поновити строк на прийняття спадщини?
 5. Чи задовольнить суд заяву про встановлення додаткового строку?
 6. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Відкриття спадщини

Визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

Визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Місце відкриття спадщини

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходження основної частини рухомого майна.

В особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом.

Хто може бути спадкоємцем?

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, спадкування здійснюється за законом, відповідно до встановлених Законом черг спадкування, а саме:

 1. у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;
 2. у другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;
 3. у третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця;
 4. у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;
 5. у п’яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.

У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім’ї спадкодавця, але не менш як п’ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини!

Черги спадкування за законом

Черги спадкування за законом

Процедура оформлення

Спадкоємцю потрібно звернутися до державного або приватного нотаріуса за місцем реєстрації померлого та надати наступний перелік документів для подання заяви про прийняття спадщини:

Така заява подається до шести місяців з дати смерті спадкоємця.

З яких підстав нотаріус може відмовити у прийнятті заяви про прийняття спадщини:

З яких підстав нотаріус може відмовити у прийнятті заяви про прийняття спадщини

З яких підстав нотаріус може відмовити у прийнятті заяви про прийняття спадщини

Як поновити строк на прийняття спадщини?

Якщо спадкоємець протягом шести місяців не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах — уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Чи задовольнить суд заяву про встановлення додаткового строку?

Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного суду «Про судову практику у справах про спадкування» вирішуючи питання про визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Зокрема, до поважних причин пропуску відносять наступні:

 1. тривала хвороба спадкоємців;
 2. велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна;
 3. складні умови праці, які, зокрема, пов’язані з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними;
 4. перебування спадкоємців на строковій службі у складі Збройних Сил України;
 5. необізнаність спадкоємців про наявність заповіту тощо.

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Чи можна встановити додатковий строк «під ключ»?

АБ «Романа Сацика» не надає такий вид послуг «під ключ», так як обов’язковою є присутність в органах нотаріату. Після отримання відмови нотаріуса, підготовка заяви до суду та, власне, судові засідання, не потребують присутності Клієнта.

Чи можна не ходити в судові засідання по цій справі?

Так, після отримання відмови нотаріуса, підготовка заяви до суду та, власне, судові засідання, не потребують присутності Клієнта.

Які труднощі можуть виникнути під час встановлення додаткового строку в судовому порядку?

 • Якщо заявник втратив свідоцтво про смерть або воно перебуває у іншого спадкоємця
 • Якщо заявник втратив документ, що підтверджує родинний зв’язок із спадкодавцем
 • Якщо заявник не надасть докази, які підтвердять поважність причин пропуску шестимісячного строку, тощо

Якщо я не знав про смерть спадкодавця. Це поважна причина?

Так, у практиці АБ «Романа Сацика» був випадок, коли померла одинока жінка. Єдиною родичкою померлої була рідна сестра по лінії батька. В силу того, що сестри проживали у різних сім’ях, за життя вони не спілкувалися та не мали спільних знайомих.

Протягом якого часу після отримання рішення суду треба йти до нотаріуса?

Рішенням суду встановлюється строк, протягом якого слід звернутися до нотаріуса. Зазвичай це 2–3 місяці.

Якщо я пропустив встановлений судом строк?

Якщо ви пропустили встановлений судом додатковий строк на прийняття спадщини, до суду треба звертатися повторно.

Потрібна термінова допомога адвоката?