Розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу в судовому порядку

У Адвокатське бюро «Романа Сацика» звернувся Клієнт і повідомив, що в 2017 році продав належну йому на праві власності земельну ділянку під будівництво житлового будинку з розстрочкою платежу, з умовою, що покупець при укладенні договору виплачує частину ціни договору, а решта протягом року.

Однак, покупцем не були виконані договірні зобов’язання зі сплати інших коштів в обумовлений договором термін.

Покупець відмовляв у виплаті посилаючись на неможливість оплатити повністю заборгованість. Укладеним між сторонами договором передбачено, що в разі невиконання та / або неналежного виконання Покупцем взятих на себе зобов’язань за цим договором, Продавець має право вимагати розірвання цього договору в судовому порядку і фактичного повернення земельної ділянки.

З метою захисту інтересів Клієнта, АБ «Романа Сацика» підготувало позов до Бориспільського міськрайонного суду Київської області про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу.

Позов задоволено в повному обсязі!

Тепер Клієнт має можливість повернути собі земельну ділянку і на підставі рішення суду та зареєструвати право власності за собою.

Потрібна термінова допомога адвоката?